برای بەرێز لۆ هەر پرۆگرامێك داتگرت گەر ێیشی نەكرد دەتوانی پەیوەندی بكەی پێم بەهەوو تواناوە بتونم یارمەتیت دەدەم زۆر سوپاس لۆتۆ

داگرە لۆ ئەوەی بتوانم بێم یارماتیت بدەم teamviewer

بەخێربێیت حەز

بەچ ئەنتی ڤایرۆسێك دەكەی

دایگربۆ پاراستنی كۆمپیوتەرەكەت

 

 

   
     
     
 
بەوزوانە هەموو سۆفت وێرەد ێنین
 

 

چاكردنی كۆمپیوتەرەكەت
درامای كوردی
 
 

Copyright ® 2007 www.Mykoya.com And www.Koyacity.com

HOME مالەوە