(بەخێربێت بەرێز لۆ تەماشاكردنیی رەسمی كۆیە )

وەئەگەر رەسمی كۆیە ت هەیە زۆر سپاست دەكەین گەرلۆمان بنێری

koya photos part 1 بەشی یەكەم

چاكردنی كۆمپیوتەرەكەت
درامای كوردی
 
 

Copyright ® 2007 www.Mykoya.com And www.Koyacity.com